THE OFFICIAL WEBSITE OF YOUTH GUARANTEE

Εντός του 2016 υλοποιήθηκαν από τον ΟΑΕΔ δύο προγράμματα που έδιναν τη δυνατότητα σε 13.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 και 25-29 ετών να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία τεσσάρων μηνών σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Τα δύο προγράμματα τα οποία είναι κλειστά ως προς την υποβολή αιτήσεων, συγχρηματοδοτούνται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Μετά την ολοκλήρωσή τους τα ανωτέρω προγράμματα, θα συμπληρωθούν από δύο προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ). Τα προγράμματα ΝΘΕ θα απευθύνονται σε συνολικά 11.000 νέους ωφελούμενους εκ των οποίων οι 5.000 θα είναι ηλικίας 18-24 ετών και οι 6.000 ηλικίας 25-29 ετών.

 

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και περιλαμβάνει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερις (4) μήνες και η τοποθέτηση των ωφελουμένων γίνεται σε θέσεις του τομέα ειδίκευσής τους βάσει του τίτλου σπουδών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή/και σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ). Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται στους ωφελούμενους βεβαίωση παρακολούθησης από τον ΟΑΕΔ.

Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη των άνεργων νέων με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (60% επί του αριθμού των θέσεων), ενώ προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την υπηρεσία (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ, ενώ η υπόδειξη προϋποθέτει ότι οι ωφελούμενοι θα έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και σύνταξης ή/και επικαιροποίησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ωφελούμενους για κάθε ημέρα εργασιακής εμπειρίας (με ανώτερο όριο τις 22 ημέρες ανά μήνα) καθαρή ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ (€) ή μηνιαία αποζημίωση 396 ευρώ (€). Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνειπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ στη βάση της ημερήσιας αποζημίωσης.

 

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 25-29 ετών αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και περιλαμβάνει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερις (4) μήνες και η τοποθέτηση των ωφελουμένων γίνεται σε θέσεις του τομέα ειδίκευσής τους βάσει του τίτλου σπουδών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή/και σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ). Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται στους ωφελούμενους βεβαίωση παρακολούθησης από τον ΟΑΕΔ.

Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη των άνεργων νέων με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (60% επί του αριθμού των θέσεων), ενώ προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την υπηρεσία (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ, ενώ η υπόδειξη προϋποθέτει ότι οι ωφελούμενοι θα έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και σύνταξης ή/και επικαιροποίησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ωφελούμενους για κάθε ημέρα εργασιακής εμπειρίας (με ανώτερο όριο τις 22 ημέρες ανά μήνα) καθαρή ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ (€) ή μηνιαία αποζημίωση 462 ευρώ (€). Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνειπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ στη βάση της ημερήσιας αποζημίωσης.

Κατάρτιση και πιστοποίηση για άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων 15.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν/επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι σε δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης καθώς και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 18 έως 24 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, και αφορά στους παρακάτω τομείς:

– Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

– Λιανικό εμπόριο

– Εξωστρέφεια και διεθνές εμπόριο (έμφαση στον πρωτογενή τομέα)

– Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΕ-ΕΚΤ) από κοινού με τους αρμόδιους φορείς ανά κλάδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

(α) θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 380 ωρών

(β) θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε 2 στάδια

– Στάδιο Α’: 6ώρες κατάρτιση στην έναρξη του προγράμματος και

– Στάδιο Β’: υπόλοιπες 60 ώρες θεωρίας μετά την υλοποίηση ενός μήνα πρακτικής άσκησης

(γ) πρακτική άσκηση 260 ωρών

(δ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής των καταρτιζομένων (συνολικά 5 ατομικές συμβουλευτικές)

(ε) πιστοποίηση των προσόντων των ωφελουμένων ανά ειδικότητα

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1.471 ευρώ (€), ενώ οι πάροχοι κατάρτισης λαμβάνουν 840 ευρώ (€) αμοιβή για κάθε τμήμα κατάρτισης.

Στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενημέρωσης και υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες για την διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων ως εξής:

– Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)  www.logistics-eede.gr

– Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), www.esee-emporio.gr

– Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)  www.exagogiko-eede.gr

– Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ)  edu.sepe.gr

Για τα πλήρη κείμενα των προσκλήσεων μπορείτε να ανατρέξετε εδώ:

http://www.logistics-eede.gr/uploads/editor/2016_final_enimerotiko_logistics.pdf

http://www.esee-emporio.gr/uploads/editor/esee_prosklisi_final.pdf

http://www.exagogiko-eede.gr/uploads/editor/2016_final_enimerotiko_exagogiko.pdf

http://edu.sepe.gr/uploads/editor/sepe_prosklisi_ofeloumenon_22-03-2016.pdf

 

Επίσης την περίοδο 2014 -2016 υλοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις:

  • Επιταγή εισόδου (voucher) για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
  • Επιταγή εισόδου (voucher) για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

και υλοποιείται

  • Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, το οποίο ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2017.

Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Η δράση απευθύνεται σε 12.000 ωφελούμενους, αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

(α) πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 120 ωρών για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα

(β) πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 ωρών για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 380 ωρών για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

(γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που αφορούν i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής και iii) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στης επιχείρηση πρακτικής.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher).

Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για την ομάδα ωφελουμένων που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έχει οικονομική αξία 1.070 ευρώ (€) που αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης. Στην περίπτωση, μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.370 ευρώ (€).

Για την ομάδα ωφελουμένων που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η επιταγή εισόδου ανέρχεται σε 1.260 ευρώ (€) και μπορεί αντίστοιχα να ανέλθει έως και 1.560 ευρώ (€) εάν η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Αντίστοιχα το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης, ανέρχεται σε 2.410 ευρώ (€) για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και σε 2.240 ευρώ (€) για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr γίνεται η διαχείριση των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης (υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από παρόχους κατάρτισης, παρακολούθηση υλοποίησης, ενημέρωση παρόχων και ωφελουμένων).

 

Επιταγή εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Η δράση απευθύνεται σε 30.000 ωφελούμενους, αποφοίτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

(α) πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

(β) πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

(γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που αφορούν i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής και iii) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στης επιχείρηση πρακτικής.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher).

Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για την ομάδα ωφελουμένων που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έχει οικονομική αξία 1.070 ευρώ (€) που αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης. Στην περίπτωση, μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.370 ευρώ (€).

Για την ομάδα ωφελουμένων που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η επιταγή εισόδου ανέρχεται σε 1.260 ευρώ (€) και μπορεί αντίστοιχα να ανέλθει έως και 1.560 ευρώ (€) εάν η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Αντίστοιχα το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης, ανέρχεται σε 2.410 ευρώ (€) για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και σε 2.240 ευρώ (€) για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η δράση απευθύνεται σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους έως 29 ετών, αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

(β) πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 ωρών. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

(γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που αφορούν i) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ii) στην τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

(δ) Επίσης, στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα πιστοποίησης των προσόντων των ωφελουμένων για 7 βασικές ειδικότητες που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα (1. υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/κρατήσεων, 2. υπάλληλος επισιτιστικού τομέα, 3. ε-commerce, hospitality sales, marketing, 4. υπάλληλος ψυχαγωγίας και χώρων ευεξίας και αθλητισμού, 5. υπάλληλος υποδοχής/εξυπηρέτησης πελατών, 6. υπάλληλος τμήματος ορόφων και λινοθήκης, 7. Τουριστικός αντιπρόσωπος).

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher).

Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας έχει οικονομική αξία 670 ευρώ (€) που αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές των επιδομάτων των ωφελουμένων. Αντίστοιχα το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης, ανέρχεται σε 2.458 ευρώ (€) για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και σε 2.248 ευρώ (€) για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο κύκλους. Συνολικά, οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους έως 29 ετών. Στον Β’ Κύκλο της πράξης από τους 6.650 άνεργους νέους έως 29 ετών που ωφελήθηκαν: 994 είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 5.656 είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής αποκτά επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα και έχει ασφαλιστική κάλυψη.

Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

 

Ποιοι φορείς υλοποιούν Μαθητεία;

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με Εργαστηριακά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα υλοποιούν το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», το οποίο είναι προαιρετικό.

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης μπορούν να έχουν Πρόγραμμα Μαθητείας.

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της μαθητείας μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio

 

Πρόγραμμα μαθητείας για νέους 15-24 ετών στις Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ

Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του δυϊκού συστήματος της Μαθητείας. Η πρακτική άσκηση διαρκεί όσο και η θεωρητική εκπαίδευση (4 εξάμηνα). Οι μαθητές φοιτούν σε τεχνικές ειδικότητες που συνδέονται με επαγγέλματα που παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η πρακτική άσκηση του προγράμματος μαθητείας των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ χρηματοδοτήθηκε από την ΠΑΝ.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Στο προσεχές διάστημα αναμένονται και θα υλοποιηθούν δύο νέα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τα οποία θα απευθύνονται σε νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών και 25 έως 29 ετών αντίστοιχα.

Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για νέους ηλικίας 18-24 ετών για 2.200 ωφελούμενους (Β’ φάση του προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας).

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 2.200 ανέργους, ηλικίας 18-24 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Οι ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις επιχειρήσεις επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν (1) έως και δέκα (10)  ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της (καταγγελία σύμβασης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης, εθελουσία έξοδος) στο χρονικό διάστημα των εννέα  μηνών  που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.

To  «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.200 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Στη Δημόσια Πρόσκληση που θα δημοσιευθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα θα ορίζεται και η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για ένταξη των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα.

 

Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για νέους ηλικίας 25-29 ετών για 1.100 ωφελούμενους (Β’ φάση του προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας).

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 1.100 ανέργους, ηλικίας 25-29 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 25-29 ετών ή το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους 18-24 ετών. Οι ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις επιχειρήσεις επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν (1) έως και δέκα (10)  ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της (καταγγελία σύμβασης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης, εθελουσία έξοδος) στο χρονικό διάστημα των εννέα  μηνών  που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής για το σύνολο του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.

To  «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.100 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Στη Δημόσια Πρόσκληση που θα δημοσιευθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα θα ορίζεται και η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για ένταξη των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα.

Προγράμματα επιχειρηματικότητας νέων

Έως το τέλος του έτους θα υλοποιηθούν, επίσης, δύο νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας για νέους που ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 18 έως 24 ετών και 25 έως 29 ετών.

Ειδικότερα, το πρώτο πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 800 άνεργους νέους 18-24 ετών και το δεύτερο σε 1.700 άνεργους νέους 25-29 ετών. Στις δύο δράσεις προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών mentoring στους ωφελούμενους στους οποίους θα έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων. Οι υπηρεσίες mentoring θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους μέσω κρατικών ενισχύσεων.

Τα δυο προγράμματα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και χρηματοδοτούνται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση άνεργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 1.000 άνεργους νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών και θα περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην απασχόληση στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και χρηματοδοτούνται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).